جوونی کردن از دیدگاه نسل قبل!

یه کاری کنی که دوسال دیگه عین سّگ پشیمون شی!!

 

بعدم پیروزمندانه بهت بگن دیدی گفتم؟ 

/ 1 نظر / 8 بازدید
پدرام

نمیدونم چی میشه که اینطوری میشه ,چوب بی تجربگی که حتما میخوریم!!!