از آفرینش !

و خداوند عینک آفتابی را آفرید

تا پوششی باشد بر چشمان پف آلود

تلی باشد بر موهای وزیده

فیگوری باشد برای تیپ های ناقص

ماله ای باشد برای دماغ های ضایع !

/ 6 نظر / 9 بازدید
آرش

زدی تو کار آفرینشا

رونیک

عجب مثال هایی !

قوچ

خوشحالم که میبینم به دختر مو فرفری دیگه هم تو بلاگ هست![چشمک]

قوچ

خوشحالم که میبینم به دختر مو فرفری دیگه هم تو بلاگ هست![چشمک]