در باب ترشیدگی!

از وقتی بچه بودیم٬

تا همین دیروز پریروزا

چیزی ب کسی تعارف می کردیم٬ همه ورد زبونشون بود! می گفتن ان شاالله عروسیت!

سالها گذشت!

پس کــــــــــــــــو؟

نا مردا یعنی یه کدومتونم از ته دل نگفتین؟ 

خنده

/ 5 نظر / 7 بازدید
علی(شعبه ی دیگری ندارد)

همش یه مانور تبلیغاتی بـــــــوده...!! :))

سميرا

بي خيال خوش بگذرون

موناتا

میخااام بگم کلن خوشیم ما ککککککللللللللللللللللللنننننننننن