هوائه داریم؟؟؟

ببینم

این بچه ها

امسال اصلا مدرسه رفتن؟

یا گرم شده بود...یا آلوده بود...یا سرد بود...!!!

کلاس فوق العاده هم نمیذارن براشون یعنی؟؟؟

چرا زمان ما این هوای کوفتی همیشه خوب بود پس؟؟؟

 

پ.ن: خدا رحم کرده بهشون من رییس آموزش پرورش نشدم! واسه عقده های خودمم شده ۱ سال فوق العاده می ذاشتم براشون! تا پاره شن! چششونم دراد! می خواستن واسه مام بذارن! جواب این دلِ منو کی میده؟ هان؟؟

/ 4 نظر / 4 بازدید
دختری به رنگ سبزی ریحون

والاااااااااااا یه تعطیلی هم می شد زرت معلم ریاضی یا زنگ هنر رو می گرفت یا ورزش رو تا ساعت 5 هم باید مدرسی می موندیم.[متفکر]

آرش

تعطیلی 5شنبه رو یادت رفتا ما هم 5شنبه تعطیل بودیم هم جمعه در هفته

موناتا

نه بابا الانیاهم مثه اون موقع های ما پیچ میزنن 3 ما تابستون پامیشن میرن پیش دوس پسراشون میگن مدرسه از اول تیر یاز شده شما خبر ندارید