پایستگیِ اعتقاد!!

میدونی...

توی مملکت ما٬ اعتقاد نه به وجود میاد٬ نه از بین میره! صرفا از یه نسلی به یه نسل دیگه منتقل میشه!

اینجوریاس!

همینه که الان ما لنگ در هوا موندیم کیو بپرستیم! یا در حالت خیلی خوبش چه جوری بپرستیم!!

بعله..

/ 1 نظر / 4 بازدید
وحید زایری

توی مملکت ما عقاید وجود ندارند . بلکه عقیده مـــــــــن ، مذهب مــــــــــن و نظر مــــــــــن وجود دارند و همین من ها کار رو خراب مب کنند .