خواب خرگوشی!

خدایا!

یکی بزن تو سرم٬ یه نیشگونی چیزی بگیر!

بپرم!

ببینم همه ی اینا خواب بوده..

یعنی میشه؟؟؟

/ 7 نظر / 5 بازدید
آرش

خوابم یا بیدارم ..... چقدر بده معلق بودن بین این دو حس

موناتا

اون خودش خوابه