مبارک باشه!

کمتر از ۲۴ ساعت مونده که یکی از عزیز ترین دوستام با دوران مجردیش خداحافظی کنه!

خواستم اینو نوشته باشم که همیشه یادم بمونه!

خاطراتمونو دیوونه بازیامونو...چقدر زود می گذره...چقدر زندگی آدما عجیبه!

 

دلم چقدر براش تنگ میشه...

/ 1 نظر / 13 بازدید