یاد باد آن روزگاران...

یادش بخیر بچگیا...

چه هسته های گوجه سبزی که ننداختیم تو باغچه...به امید اینکه یه روزی درخت بشن!

 

هیچ وقت هم نشدن...

هنوزم شاید باغچه رو نگاه می کنیم و چشم انتظار یه درخت گوجه سبز!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
فریاد زیر آب

میگم من هنوزم این کارو می کنم. نکنه تو ماشین زمان گیر کردم!