زمستونه خدا سرده، شکی هم توش نیست، ولی واقعا دمش گرم؟

داشتم به این فکر می کردم که من از اولین روزی که شعورم به جداسازی لباسای زمستونی از تابستونی رسید، ممکن بود لباسای تابستونی جمع شن برن گوشه ی کمد، اما لباسای زمستونی هرگز جمع نشدن! حتی فقط نگاه کردنشونم بهم احساس گرما میده!

 

سرده! نوک دماغم یخ زده! 

/ 0 نظر / 10 بازدید