مباحث شکمیک!

فکرشو بکن...داری ته چین می خوری...۴۸ نفرم منتظرن لقمه آخر از گلوت پایین بره که صندلی رو از زیرک.ونت بکشن بیرون! اما به یه ورتم نیستن جمیعا!!!{رویای عشق بازی با ته چین-شرف الاسلامی-ناف بازار! }

/ 3 نظر / 13 بازدید
موناتا

نخونده فهمیدم شرف السلامیو میگی عاشقتم یعنی