آسفالت رو هم گاز می زنیـــــــم!

امـــــــــروز

صب پاشیده شدم٬ قربتا الی الله رو گفتم

که نه درس بخونم٬‌نه بزارم کسی درس بخونه!

آقا خیــــــــــــلـــــــــــــی حال میده! خیلی!

 

پ.ن:مکتب جدیدی اومده٬ به اسم: هایپریسم! شنیدی؟ نشنیدی؟ بیــــام؟؟ خنده

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
علی(شعبه ی دیگری ندارد)

اصلا همون صبح پاشدن اشتباه اولیه که مکتبت زیر سوال میبره!! مام یه پروژ داریم به اسم پاسی امتحان در خواب!!خیلی روش هزینه کردم!

علی(شعبه ی دیگری ندارد)

راهکاراش سادس!!!اول از همه باید صفر شروع صبح یکم بکشی جلوتر!!مثل صفر کلوین!!!من خودم چون استاد بزرگه این تحقیق ام از 4 (ظهر)حالت سحر خیزیمه!! بعدش نفس عمییییق میکشی میگی من پاس میشم!!(همونجوری که خواب و بیداری) بعدم با این روش فقط تو خوابه که پاس میشی!:-؟؟ این میشه پاسی در خواب! آپشن خواستی بگو روش نصب کنیم!

نیمول

کاش میشد منم یکم بخندم ..