نام جدید وبلاگ

 

دختری با موهای فرفری

کفش های کماکان کتانی

و قطعا شانس ِ کفشی*!

(هشدار: با نعل اسب وارد شوید! بلکه شانسی با خود با ارمغان آورده و ما را خشنود کنید)

(هشدار ۲: نعل های خود را دمِ  دَر٬ در بیارین! خونه کثیف میشه!)

 

*:یه جا خونده م.. هی به جا اون حرف بده از کفش استفاده کرده بود! 

:)) باحاله!

/ 2 نظر / 5 بازدید
موناتا

احیانن جای نعل اسب......... بله اینگونه بود که ما خوشبخ شدیم