این مردم شوخ طبع ما...

تو خیابون بودم

یه پراید اومد جلوم٬ تازه گرفته بود ماشینو..

پشت شیشه ش نوشته بود:

یا علی گفتیم و قسط آغاز شد...

 

همچین مردمی داریم ما..

/ 2 نظر / 11 بازدید