حافظا.....!٬

معرفت نیست

درین قوم!٬

خـــــــدایــــــــا...!٬

سببــــــی......٬

 

بعله!٬

/ 6 نظر / 3 بازدید

تا این اصول از کجا اومده باشه!!!٬

بابای پویا

سلام خیلی زیبا بووود

چاکریم!!چشمه ی شعرمان میجوشد!! زیر بار سنگینی این کامنت خمیده نشدی؟؟

بابای پویا

ای ابرهای سیاه از زندگی ما برو بیروون منم تلاشم رو کنم ترشی هم نخورم یه چیزی میشم !!