سلامتی و رفقا و از اینا!

سلامتی رفقایی که می دونی نه بهت زنگ میزنن نه میشه که بزنن٬ نه حتی تو می زنی! اما دلت نمیاد شماره شونو از فون بوکت پاک کنی!

/ 6 نظر / 4 بازدید
نیمول !

سلامتی اونایی که گوشیشون افتاد تو چاه ! همه شمارهاشون پرید ، هیچکدومشونم حفظ نبود !

سارا

توام داری از این دوستا[نیشخند]

آرش

منظورت منم نه؟....

رها

و همیشه همین ها هستند که ماندگار می شن

آرش

به خاطر اینکه نه بهم زنگ می زنی نه بهت می زنگم.اما اینقدر بچه خوبیم دلت نمیاد شمارمو پاک کنی