و من اندیشه کنان غرق این پندارم....

کاش می شد اینجا جیغ کشید

بعد صدا اکو بشه

بره بخوره تو در و دیوار پرشین بلاگ.

شتاب بگیره بره برسه به گوش خدا!

 

خدایا! خداوندگارا!!! جدا هنوز به این نتیجه نرسیدی که بسه دیگه؟؟ 

حتما دو سه نفر باید به مرز سکنه برسن! دوست داری؟ خوشت میاد؟؟

/ 0 نظر / 17 بازدید