از آفرینش !

و خداوند

مقنعه را آفرید

تا دستمالی باشد٬برای دماغ های آویزان

پوششی باشد٬برای موهای ژولیده

پاک کننده ای باشد٬برای عینک های جرم گرفته !

/ 2 نظر / 7 بازدید