از مصائب ازدواج-1

می توان به 

«عجب گهی خوردما.»

اشاره کرد.

 

این جمله گاهی باعث قلقلک رفتن ته دل، خوشحالی ِ لحظه ای، دعوا با طرف مقابل، قهر و نقل مکان به جایی که غالبا «خونه ی ننه ت» خطاب میشه. و سایر عواطف ِ یکهویی ِ زنانه که خودمونم هنوز نفهمیدیم چین می شود.

/ 1 نظر / 23 بازدید
مثل هیچکس

نیستیااااااا :(