مرگ تدریجی لذت!

قطعا 

کسی که این قانونو گذاشته که باتریتونو قبل از استفاده هفت ۸ ساعت بذارین شارژ بشه

هیچ وقت وسیله ی نو نخریده !

وگرنه می فهمید همه عشقش به همون لحظه اوله !

/ 4 نظر / 9 بازدید
آرش

مهم نیست زیاد به حرفش اهمیت نده من که هیچوقت اهمیت ندادم

نیمول !

باز چی رفتی خریدی تو !؟ نکنه رفتی دوربینرو خریدی آخر سر :دی

مستوره

این گل گفتی رو واسه این تاپیکا ساختن!! :))

ارام وحشی

دقیقااااااااااااااااااااااااااااااااااا