اگه این فقط یه خوابه.....

بــــــوی مـــــــوی ژولــــــــیان..

یــــــار ِ داغ ِ مهــــربان...

قلب

پ.ن: عواطفمان برایش قلمبه شد!

دنگ شو-Kiss me on the Piano

/ 4 نظر / 6 بازدید
ژولیان

لااااااااااااااایککککککککک

.

یار داغ مهربان رو منم میخوام [خوشمزه]