برهنگی فرهنگی !!

چـــــــــرا؟؟ واقعا چــــــرا ؟؟

مومن !!! تو برج ۲۵ طبقه داری زندگی می کنی قدرتی خدا!

هنـــــــــــــــــــــوز نفهمیدی دکمه های بالا و پایین آسانسور برای چیه؟؟

چــــــــــــــــرا فک می کنی دوتاشون یه کار رو می کنه ؟؟؟

چـــــــــــــــرا فک می کنی اگه هم بالا رو بزنی هم پایین رو آسانسور زود تر میاد ؟؟؟

/ 3 نظر / 10 بازدید
یه دوست

سلام وبت قشنگه