خود آزاری با روبرتو کاوالی!

اندازه ۳ تا فیس از عطر پارسالمو نگه داشتم...

فقط جهت اینکه یاد حال و هوای خراب پارسال این موقع هام بیوفتم..

بشینم های های گریه کنم!!!

 

مرض دارم خب...

اینم یه مدل تجدید خاطره س! حتما که نباید نوشت!!

/ 2 نظر / 11 بازدید